• ENG
  • CAT
  • ESP

Speak about a friend never has been easy, specially if he demands you to do it. It’s what we can say a ”poisoned assignment”. Nevertheless, for me it’s a pleasure to speak about Xavier Torres-Bacchetta (or “Bacchettas”, as I’ve named him always). Me and Xavi met a milion years ago, when the dinosaurs still walked on Earth. He was a famous (¿?) radio speaker and I was a guy whose girlfriend left. He still didn’t use the camera fluently but he was already pushing the button.

Fifteen years later “Bacchettas” is one of the best photographers I’ve ever met. It’s not only his talent, something obvious if you take a look at his potos, but everything that’s behind every shot, every portrait. Me and Xavi we’ve been to thousands of film festivals working together (someone told us “The Odd Couple”, leaving clearly that I was Jack Lemmon). Working with him it’s extremely easy and not many actors, dierctors or celebrities had resist to his instructions. Xavi can be annoying but you never notice it and at the end you just do what he asks you by lots of smiles. The bastard has always known how to earn the celebrity of the moment. I’ve seen him having fun with poeple like Michael Fassbender, Viggo Mortensen, James Gandolfini or Scarlett Johansson (and I’ve seen them having fun with him). His work doesn’t look like anyone’s in this country, there’s no guy dedicated to the world of cinema that has published more and better all over the globe. I’ll let that his CV speaks for him, the only thing I can say is that any interview published grows like a “soufflé” if it’s ilustrated with a photo of Xavi and that for me it’s a pleasure to have his class behind the camera. I can tell, how annoying is the guy!

Toni García
Freelance journalist.

Clients list:

Parlar d’un amic mai és senzill, especialment si t’ho demana ell. És el que podem anomenar “un encàrrec enverinat”. No obstant això, per mi és un plaer parlar de Xavier Torres-Bacchetta (o “Bacchettas”, com li he dit sempre). En Xavi i jo ens vam conèixer fa un milió d’anys, quan els dinosaures encara caminaven per la Terra. Ell era un afamat (¿?) locutor de ràdio i jo un paio a qui la núvia l’havia deixat. Encara no usava la càmera amb desimboltura, però ja li donava al botó.

Quinze anys després, “Bacchettas” és un dels millors fotògrafs que he conegut. No és només el talent que té, que a la fi és quelcom que resulta obvi mirant les seves fotos, sinó tot el que hi ha darrere de cada cop d’obturador, de cada retrat. En Xavi i jo ens hem trastejat dotzenes de festivals de cinema junts i sempre hem treballat junts (algú ens va denominar “L’estranya parella”, deixant clar que Jack Lemmon era jo). Treballar amb ell és extremadament fàcil i pocs actors, directors o “famosillus” s’han resistit a les seves instruccions. El Xavi pot ser molt pesat però mai ho notes, i al final acabes fent el que et demana, a base de somriures. El molt cabró sempre ha sabut com guanyar-se a l’estrella de torn. L’he vist passar-s’ho pipa amb Michael Fassbender, Viggo Mortensen, James Gandolfini o Scarlett Johansson (i els he vist a ells passar-s’ho pipa amb ell). La seva feina no s’assembla a la de ningú en aquest país, no hi ha un paio dedicat al món del cinema que hagi publicat més i millor per tot el món. Deixaré que el seu currículum parli per ell, l’únic que puc dir és que qualsevol entrevista creix com un soufflé si l’acompanya una foto d’en Xavi i que per mi és un plaer tenir la seva classe darrere la càmera. Això sí, que pesat és el paio!

Toni García
Periodista free-lance.

Clients:

Hablar de un amigo nunca es sencillo, especialmente si te lo pide él. Es lo que podemos denominar “un encargo envenenado”. Sin embargo, para mí es un placer hablar de Xavier Torres-Bacchetta (o “Bacchettas”, como le he llamado siempre). Xavi y yo nos conocimos hace un millón de años, cuando los dinosaurios aún caminaban la tierra. Él era un afamado (¿?) locutor de radio y yo un tipo al que había dejado la novia. Aún no manejaba la cámara con soltura pero ya le daba al botón.

Quince años después “Bacchettas” es uno de los mejores fotógrafos que he conocido. No es sólo el talento que tiene, que al final es algo que resulta obvio mirando sus fotos, sino todo lo que hay detrás de cada disparo, de cada retrato. Xavi y yo nos hemos chupado docenas de festivales de cine juntos y siempre hemos trabajado juntos (alguien nos denominó “La extraña pareja”, dejando claro que Jack Lemmon era yo). Trabajar con él es extremadamente fácil y pocos actores, directores o famosetes se han resistido a sus instrucciones. Xavi puede ser muy pesado pero nunca lo notas, y al final acabas haciendo lo que te pide, a base de risas. El muy cabrón siempre ha sabido cómo ganarse a la estrella de turno. Le he visto pasándoselo pipa con Michael Fassbender, Viggo Mortensen, James Gandolfini o Scarlett Johansson (y les he visto a ellos pasándoselo pipa con él). Su trabajo no tiene igual en este país, no hay tipo dedicado al mundo del cine que haya publicado más y mejor por todo el mundo. Dejaré que su currículum hable por él, lo único que puedo decir es que cualquier entrevista crece como un soufflé si la acompaña una foto de Xavi y que para mí es un placer tener su clase detrás de la cámara. Eso sí, ¡qué pesado es el tío!

Toni García
Periodista free-lance.

Clientes:

Fotogramas - Qué Leer - Rolling Stone (Spain) - Cinamanía - El País - EPS (El País Semanal) Esquire (Spain) - Vainity Fair (Spain) - Playboy (Spain) - FHM (Spain) - Télerama (Francia) The Guardian - Le Monde - Grazia (France) - Arena (UK) - Studio Ciné-Live (France) L'Espresso (Italia) - Sony Music - Editorial Seix Barral - Editorial Destino - Santillana Editores

Xavier Torres-Bacchetta
+34 653 943 110
xavi@xtbphotography.com


About & Contact

Marc André Ter Stegen, cover for magazine Panenka

J. A. Bayona, cover for Forbes Spain

Vero Boquete, spanish football player for Panenka

Oona Chaplin, actress for Papel

Andrés Velencoso, cover for Robb Report Spain

Michael Fassbender, cover for The Iconic (Australia)

James Gandolfini, cover for Jot Down Magazine

Gary Oldman, cover for Edgar Middle East

Hugh Jackman, actor campaign for American Library Association

Martin Berasategui, basque xef for Forbes

Francisco Ibañez, comic book artist for Esquire Spain

Josep Maria Beà, comic book artist for Esquire Spain

Conchita Martínez, ex-tennis player for Forbes Spain

Miamor Perdido, film poster for Sony Pictures Spain

El Pacto, film poster for Sony Pictures Spain

Santi Balmes, musician & singer of Love of Lesbian

Ara o Mai, book cover for Columna Editorial

Agustín Gómez, CEO of Wallapop for Forbes Spain

Sergio Asenjo, cover for magazine Panenka

Moncho, album cover "Mis queridos Boleros"

André Gomes, football player for Panenka

Raül Refree, musician, producer and composer for Man on The Moon

Jöel Dicker, writer for Man On The Moon Magazine

Don Winslow, american writer for Esquire Spain

Berto Romero, actor and comedian for Cinemanía